Skip navigation Menu

Kerstavond 2020

Morgen vieren we kerst. Els van Dijk sluit de adventsreeks af, op kerstavond, met onderstaande overdenking:

de goede Herder
is tegelijk
het goede Lam

Over de ‘herdertjes’ die ‘bij nachte’ in de velden rond Bethlehem lagen, bestaan nogal wat merkwaardige opvattingen en bijzondere liedjes die misschien ook wel een essentieel kenmerk van de boodschap van Lukas 2 verdoezelen. Het waren namelijk niet zomaar herders en schapen die zich daar ophielden in het veld! Nee, bij Bethlehem graasden altijd de tempelkudden, de schapen die voor de offers in de tempel bestemd waren. De herders van deze kudden hadden als enige het recht én de plicht om de schapen van de tempel in de groene weiden rond Bethlehem te laten grazen; ze moesten immers perfect zijn als offer… Voor deze herders gold dat zij in verband daarmee in rechtstreekse verbinding stonden met de priesters.

Dat werpt een ander licht op het Licht in de kerstnacht! Let op: de schapen die bedoeld zijn als offer worden plotseling door de heerlijkheid van God omschenen. Het (perfecte) Lam is immers gekomen dat aan alle bloederige offers een einde zal maken! Dit Lam zal het leven redden van miljoenen schapen. De hemel scheurt open boven de tempelkudde, alsof het voorhangsel nu al gaat scheuren. Juist de herders die elke keer weer de priesters mogen helpen aan offermateriaal, krijgen als eersten het goede nieuws van de nieuwe Hogepriester toegezongen! Indrukwekkend! Er vangt een nieuw tijdperk aan! Dankzij het Lam worden de schapen geleid door de Herder die tegelijk Hogepriester is.

Augustinus zei: ‘Wanneer je bidt, moet je niet iets aan God vragen buiten Hem om, maar vraag om Hem Zelf. Hij zal je verhoren en terwijl jij nog aan het bidden bent, zal Hij zeggen: ‘Zie, hier ben IK.’’

En hij zegt ook:

Samen met de Vader
verhoort Jezus Christus ons.
Hij wil voor ons bidden tot de Vader.
Als Hij voor ons bidt,
is ons geluk veilig.
Hij, die ook geeft
waar Hij om bidt.

Ik wens je feestelijke dagen en een prachtig nieuw jaar toe in de presentie van deze God!

WhatsappInstagramNieuwsbrief