Skip navigation Menu

Kanttekeningenbijbels voor EH-studenten

De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) in Leerdam heeft donderdag 8 juni jl. Bijbels met  

kanttekeningen gratis ter beschikking gesteld aan studenten van de Evangelische Hogeschool (EH) in Amersfoort. Ds. A. van Heteren, secretaris van de GBS, overhandigde ’s middags in de ontmoetingsruimte van de EH de eerste exemplaren aan enkele studenten.

Drs. E. J. van Dijk, directeur van de Evangelische Hogeschool, stelde de GBS graag in de gelegenheid om deze Bijbels onder de studenten te verspreiden. Van Dijk: “De grondslag van de EH is de Bijbel, het onfeilbare, geïnspireerde Woord van God. We zijn er op gericht om studenten toe te rusten om vanuit deze basis keuzes te maken in het leven. De kanttekeningenbijbel is een prachtig geschenk, en we hopen dat het tot zegen mag zijn van onze studenten.

Vanuit de studenten werd enthousiast gereageerd op de ontvangen Bijbels. Martijn van den Eijkel, die het eerste exemplaar in ontvangst nam: “Bovenal vind ik het erg bijzonder dat de Gereformeerde Bijbelstichting aan alle EH-studenten een Bijbel met kanttekeningen schenkt. Daar zijn wij als EH-studenten ook erg dankbaar voor. Persoonlijk ben ik dankbaar voor dit geschenk, omdat het mij kan helpen het gereformeerde gedachtegoed beter te begrijpen.

 

WhatsappInstagramNieuwsbrief