Skip navigation Menu

Jubileumjaar van start met 155 studenten

De EH is het 40e EH-Basisjaar van start gegaan met 155 nieuwe studenten. Vorig jaar verdubbelde de studentenpopulatie en dit jaar, waarin de EH haar 40-jarig bestaan viert, weet de school die groei vast te houden. Vrijdag 2 september wordt jubileum officieel geopend tijdens een bijeenkomst in De Brug te Amersfoort.

De toespraak van directeur Els van Dijk heeft als titel `Van de dingen die niet voorbij gaan’. Van Dijk zal een schets geven van de moderne samenleving, welke impact dat heeft op jongeren en welke actuele taak de school heeft. “Op de EH investeren we in een gemeenschap waarin het verlangen naar het leven zoals God het bedoeld heeft, geoefend wordt. We vieren dit jaar dat we dit al 40 jaar mogen doen met onderwijs vanuit het fundament van Gods Woord. We mogen een plaats zijn waar het perspectief van het Koninkrijk levend gehouden wordt. Daarom vieren we de dingen die niet voorbijgaan,” aldus de EH-directeur.

Dit cursusjaar staat de EH op diverse momenten stil bij haar 40-jarige jubileum, o.a. met tv-opnamen van het programma Nederland Zingt, een symposium, een jubileumdag en een netwerkdag voor sponsorende bedrijven en partnerorganisaties. De EH is sinds haar oprichting ongesubsidieerd en is voor haar bestaan volledig afhankelijk van financiële steun van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen.

In het Basisjaar staan persoonlijke ontwikkeling, geloofstoerusting, intellectuele ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en maatschappij, en voorbereiding op studiekeuze en beroep centraal.

WhatsappInstagramNieuwsbrief