Skip navigation Menu

In gesprek met Annette

Annette Ronner is werkzaam op de EH als tutor bij de Cursus Persoonlijke Ontwikkeling en bij het EH-Traject. Verder is zij docent bij de vakken Geloofsontwikkeling en Presenteren.

Welk werk heb je hiervoor gedaan?

“Een wonderlijk scala: als student bijbanen in de schoonmaak en thuiszorg, inclusief cursussen schoonmaakmiddelen en gespreksvoering. Maar vanaf mijn laatste studiejaar Engelse Taal – en Letterkunde kwam daar een baantje als mentor en docent Engels op de EH bij. Na het afronden van een studie hbo Theologie werd ik voor een paar jaar (deeltijd) Pastoraal Werker in de NGK in Utrecht, naast mijn baan als mentor en docent Engels en allerlei levensbeschouwelijke vakken aan de CHE, afdeling Journalistiek en Communicatie. Tien jaar later kwam ik terug op de EH bij het opzetten van het EH-Traject en later de Cursus Persoonlijke Ontwikkeling.”

Wie waren of zijn mentoren of belangrijke mensen in je leven nu die je van raad en daad voorzien?

“Mijn man, ouders, vrienden, collega’s. Ik ben behoorlijk zelfstandig, vraag niet gauw advies. Dat gaat bij mij meer indirect: ik leer heel graag van luisteren en kijken naar anderen en ga graag in gesprek over van alles.”

Wat heb jij met jongeren?

“Gave leeftijd: jongeren hebben al genoeg in huis om de wereld en de toekomst in te stappen, maar nog niet voldoende in kaart gebracht of onderkend. Daarin mee mogen denken en kijken is geweldig. Jongeren hebben vaak ook al iets of veel van God en Zijn koninkrijk op het spoor. Dat verder aanwakkeren en concretiseren is prachtig.”

Als jij nu student was in deze tijd, wat zou dan jouw grootste uitdaging zijn?

“Zoals die ook was in mijn eigen studententijd: leren omgaan met veel (met vreugde zelfgekozen) ballen in de lucht houden, verantwoordelijkheid en ontspanning combineren, Gods stille stem blijven verstaan. Kort gezegd: keuzes maken, niet alles kan wat ik belangrijk of leuk vind en zou kunnen.”

Wat hoop je dat studenten zeker te weten meenemen na het EH-Traject het leven in?

“Dat ze Gods goedheid geproefd hebben en uit die overvloed uitdelen, daar waar zij dat het beste kunnen. Echt, zo’n fijne levensles: we zijn mens met mogelijkheden en beperkingen – dat houdt ons bescheiden, rustig en afhankelijk van elkaar. Wat heeft God dat toch mooi bedacht.”

Als ik zeg: ‘de EH is de beste basis voor je leven’, dan zeg jij:

“Gelukkig heeft God meer pijlen op Zijn boog….  Maar ik gun iedereen een tijd op de EH.”

WhatsappInstagramNieuwsbrief