Skip navigation Menu

Hoe kom je tot goede keuzes in je leven?

Wat doe je als je zoon of dochter vastloopt in de studie? Wat is het beste advies dat je kunt geven? Het gebeurt veel, je kind is daarin niet alleen. Studenten moeten regelmatig concluderen dat ze niet op hun plaats zitten. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn: de studie was toch niet de juiste keuze of het lukt gewoon niet, studievaardigheden ontbreken, de concentratie en discipline zijn er niet of de student wil graag een goede studiekeuze maken, maar weet echt niet welke studie bij hem of haar past. Je wilt als ouders graag helpen, maar hoe doe je dat? Er is zo veel te kiezen.

Studiekeuze
Het maken van een goede studiekeuze is belangrijk. Je kunt die keuze namelijk niet eindeloos overdoen. Je kunt een keer wisselen van studie, maar ideaal is dat niet. Bovendien is de totale tijd die je kunt studeren met subsidie van de overheid begrensd. Er zijn genoeg redenen om graag in één keer de goede keuze te willen maken.
Toch merken wij aan studenten dat ze het lastig vinden om te kiezen. Want kiezen is verliezen. Je moet andere studies uitsluiten, wil je er uiteindelijk maar één overhouden. Dat is een spannend proces. Er wordt druk ervaren: dit is een levenskeuze. Want de rest van je leven zit je eraan vast. Dat proberen we dan ook wel weer wat te relativeren. Een studie is maar een studie en niet alles aan die studie hoeft perfect te zijn, maar het is wel belangrijk dat je een studie kiest die bij je past, die aansluit bij de talenten en interesses die God je gegeven heeft.

Te vroeg
Er komt veel op jongeren af. Aan het einde van hun tijd op de middelbare school of bij het beginnen met de vervolgopleiding moeten ze grote keuzes maken. Voor sommige jongeren komt dat moment om te kiezen simpelweg te vroeg. Ze zijn er nog niet klaar voor. Niet zozeer omdat ze meer informatie nodig hebben of meer open dagen moeten bezoeken, maar omdat ze in hun ontwikkeling nog niet ver genoeg zijn. Want om te voorkomen (nog eens) vast te lopen in een studie moeten ze een goede keuze maken. Maar hoe kun je een goede keuze maken als je nog niet goed weet wie je zelf bent, hoe je voelt en denkt, wat je interesses zijn en hoe je in het leven staat? Je kunt dan nóg een beroepeninteressetest doen, maar misschien is er meer nodig.

De EH biedt meer
Dat ‘meer’ biedt de EH. De EH biedt unieke opleidingen waarin studenten gevormd worden voor het leven. Er is aandacht voor geloofsontwikkeling, met Bijbels onderwijs en praktische geloofslessen. Er is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, voor de zoektocht naar antwoorden op vragen als: Wie ben ik? Wat is mijn persoonlijkheid, mijn karakter? Waar liggen mijn interesses? Hoe communiceer ik? Hoe kom ik tot keuzes die bij mij passen? We denken na over de plaats die christenen innemen in onze cultuur en maatschappij. En bij dat alles komt het studiekeuzetraject. Studenten worden bij de hand genomen om te komen tot een goede studiekeuze.

Over het mooie en goede dat het EH-Traject biedt
Het EH-traject is een opleiding die duurt van februari tot juli. Voor deze opleiding is het mooie en goede dat de EH te bieden heeft op maat gesneden voor studenten die vastlopen in hun studie, die erachter zijn gekomen dat hun studiekeuze niet de juiste was, of die om anderen redenen hun draai niet kunnen vinden. In het EH-Traject wordt ook geëvalueerd waarom de studie niet ‘werkte’. Verder is het Traject geschikt voor studenten die voor een tussenjaar kozen en gingen werken of reizen. Het Traject biedt namelijk meer dan wat je in werk kunt leren of in reizen kunt ontdekken. Je leert weer te studeren, je gaat jezelf beter leren kennen, je leert veel over het geloof en over christenzijn en je wordt begeleid bij het maken van een goede studiekeuze.

Stilstaan
Durf stil te staan om verder te komen, is een belangrijke zin voor de EH. Echt stilstaan doe je als je ook stil wordt om naar Gods stem te luisteren. Dat is uiteindelijk het meest belangrijk voor het vinden van je weg in het leven. Er klinken zo veel stemmen, er zijn zo veel prikkels. Hoe kom je dan tot goede keuzes in je leven? Op de EH gaan jongeren samen met docenten, tutoren en medestudenten op zoek naar Gods plan en wat Zijn plan voor hen betekent.

Het beste advies
Wat is het beste advies dat je als ouders kunt geven? Je denkt zo goed mogelijk mee met je zoon of dochter, je stelt vragen en zoekt met hen mee naar de antwoorden. Dat is goed. Meer kun je ook niet doen. Wat wel mogelijk is, is je zoon of dochter wijzen op het EH-Traject. Misschien is dat bij alle betrokkenheid en het meedenken als ouders wel het beste advies. Een betere investering in de toekomst van jouw zoon of dochter is er denk ik niet. We kunnen elkaar als ouders en EH versterken. Hier volgen jongeren een intensief traject en u leeft thuis mee. We gunnen het hen!

WhatsappInstagramNieuwsbrief