Skip navigation Menu

Online van start

De lockdown wordt helaas verlengd, waardoor we jammer genoeg ons onderwijs nog een aantal weken online moeten aanbieden. Dat staat zó haaks op wat het hart van de EH is: werkelijke ontmoeting en verbinding, elkaar van hart tot hart spreken.


Het betekent óók dat we onze opleiding van vijf maanden – het EH-Traject – die per 1 februari start, online beginnen. Maar dat kunnen we! We kunnen je verzekeren dat we alles in het werk stellen om dat allemaal zo persoonlijk mogelijk te doen, om dus ook de persoonlijke
begeleiding veilig te stellen. Dat zal veel van zowel medewerkers als studenten vragen. We doen het met overtuiging vanuit de gedachte dat we ons niet door somberheid of onmacht willen laten leiden, we willen ons ook niet laten bepalen door de omstandigheden, maar juist het tegenovergestelde doen: onze studenten leren om met ingewikkelde situaties om te gaan.

We zijn 1 februari al gestart met het Traject. Wil je je toch nog aanmelden? Neem dan eerst even contact met ons op via info@eh.nl.

WhatsappInstagramNieuwsbrief