Skip navigation Menu

“Hé pa! Is de EH niet iets voor jou?”

Door de scheiding van Tims ouders, was de relatie met zijn vader aangetast. Tim zag zijn vader Peter eens in de veertien dagen. Tot hij besloot om actief met zijn geloof bezig te zijn. Hij trok in bij zijn vader en na een half jaar was zijn relatie met God, en Peter, enorm gegroeid. In 2021 ontstond het verlangen bij Tim om aan het fundament te bouwen van de rest van zijn leven, om te leren wie God is en wie Hij voor hem is. Hij besloot het EH-Basisjaar te volgen. Niet lang na Tim besloot ook Peter voor de EH te kiezen, voor de cursus Persoonlijke Ontwikkeling, geënthousiasmeerd door zijn zoons ervaringen. Opgetogen vertellen ze over hoe God hen bij de EH en dichter bij elkaar bracht.

Tim: “Ik ging een keer naar een jeugdavond in de kerk, waar een jongen bij was die vertelde over zijn ervaring op de EH. Hij had geen leuke middelbareschoolperiode gehad: weinig aansluiting, weinig vrienden. Toen is hij de EH gaan doen en hij vertelde dat hij zich daar voor het eerst gezien en erkend gevoeld had: hij mocht er echt zijn, hij kreeg vrienden. Hij voelde zich daar zó warm en thuis en gevoed, ook geestelijk. Toen ik dat verhaal hoorde, voelde ik me echt aangeraakt door God. Ik werd helemaal warm van binnen. Ik wist meteen zeker: daar moet ik naartoe, dat is duidelijk. Ik ging er met mijn vader over praten. Ik wilde graag samen naar een open dag.” Peter: “ Ja, Tim noemde de EH en ik dacht: oh ja, dat is die stoffige organisatie in Amersfoort. Ik wist eigenlijk helemaal niets over de EH. Ik bleek helemaal geen gelijk te hebben.” Tim: “Tijdens de open dag hadden we een minicollege over de McDonalds en de supermarkt. De docent zei: stel je bent bij de McDonalds en je bestelt een burger en je krijgt een koude burger. Wat doe je dan? Ik merkte dat ik dat een heel interessant college vond. Ik had bij lessen op de middelbare school en op het mbo nooit echt nagedacht over het leven en over de keuzes die ik maakte en waarom ik die maakte. Maar wat ik nog leuker vond, was dat mijn vader er eigenlijk nog meer in meeging dan ik.” Peter: “Hij keek me aan van: wat gebeurt hier? Ik werd zo geraakt door het enthousiasme van de docent, de persoonlijke vragen, die beeldvorming. En toen voelde ik: dit is ook voor mij bestemd. En ik dacht: ik wil hier ook zijn.” Tim: “Dat kwam, denk ik, ook door dat stukje persoonlijke toespitsing. De docent vroeg echt door naar mijn vader toen hij zei hoe hij zou reageren. Daardoor landde het ook echt bij hem. Mijn vader had ook nooit tijd en ruimte gehad in zijn opleidingen om na te denken over waarom hij de keuzes maakt die hij maakt. We kwamen een hele nieuwe wereld binnen, met een totaal ander gedachtegoed, een volledig andere kijk naar dingen. Ik denk dat dit hem heel erg aantrok Mijn vader was dus op een gegeven moment enthousiaster dan ik, terwijl ik het echt een hartstikke leuke school vind. Toen zei ik tegen hem: wil jij de EH niet doen?” Peter: “Een docent vertelde over de cursus voor volwassenen, maar ik dacht: hoe moet dat? Het geld, de vrije dagen: dat lukt nooit.”

Het besluit werd gemaakt: Tim ging het EH-Basisjaar doen en voor Peter raakte de EH weer op de achtergrond.
Tim: “Ik wist al dat de EH mijn plaats was, ik voelde me gewoon thuis. Het EH-Basisjaar is een hele positieve ervaring voor mij geweest. Wat de EH mij het meest heeft gebracht is een stabiele factor in mijn leven. Voor ik aan de EH begon, was ik geneigd om al snel de mening van mijn kerk na te praten, zonder echt nagedacht te hebben of dat wel waar was en over wat ik persoonlijk vond. Je krijgt in de colleges van de EH geen hapklare antwoorden, maar docenten proberen zo objectief mogelijk les te geven, zodat jij je eigen visie vormt, die je kunt onderbouwen. Het zorgde ervoor dat ik een volwassen geloof kreeg. Dat heeft mij heel erg goed gedaan.”

JE KWAM OM TE GROEIEN IN JE RELATIE MET GOD. HEB JE VOORAL OP EEN INTELLECTUELE MANIER GEKEKEN NAAR GELOOF OF IS DAARIN OOK IETS GEBEURD?
Tim: “Ik denk dat ik die kennis nodig had om een relatie met God te hebben. Je kunt geen relatie met iemand opbouwen als je niet weet wie diegene is. Doordat ik meer kennis vergaarde over God en zelf op onderzoek uitging, kreeg ik een beter beeld van Hem en dat maakte dat ik veel standvastiger werd in mijn geloof en mijn relatie met God veel sterker werd.” Peter: “Ik merkte thuis dat hij die kennis met mij ging delen en dat waren hele interessante gesprekken en discussies, ook al waren we het niet altijd met elkaar eens.”

EN TOEN HEBBEN JULLIE ELKAAR WEER ONTMOET TIJDENS DE PINKSTERCONFERENTIE VAN OPWEKKING?
Peter: “Ja, ik zag Tim daar staan op Opwekking in zijn oranje EH-shirt, vertellend over zijn ervaringen: hoe hij bijvoorbeeld vanuit de EH gesprekken had gevoerd met ouderen en met hen de Bijbel open had gedaan. En ik was echt onder de indruk: wat bijzonder, dat doet mij zoon, God roept hem om dat te doen. Dat raakte me heel diep. Tim zei toen tegen iemand van het promotieteam: ‘Ik probeer mijn vader naar de cursus voor volwassenen te krijgen, help me even.’ Zij gaf mij de gids, die ik thuis heb doorgelezen. Ik zag het alleen niet zitten om al die uren op te nemen op de vrijdagen. Maar soms gebeuren er wonderen in je leven. Ik had op een gegeven moment nog heel wat uren staan en toen werd op werk tegen mij gezegd: ‘Waarom neem je ze niet op voor de vrijdagen?’ Zonder dat ik ooit de cursus genoemd had op mijn werk, werden zo precies de vrijdagen waarop de cursus zou plaatsvinden vrijgemaakt. Ik worstelde nog met de financiën, maar ik besloot te vertrouwen op God en me aan te melden. God heeft mij in alle tijden waarin ik het moeilijk had met de financiën bijgestaan. Ik heb nooit tekort gehad. Dit was daarom een offer van mijn kant, ik wilde iets terugdoen.”

WAT BIJZONDER IS, IS DAT JIJ, TIM, JOUW VADER EIGENLIJK HEBT OVERGEHAALD OM DE CURSUS TE DOEN. WAT ZOUDEN JULLIE ZEGGEN OVER WAT DE EH KAN BRENGEN TEGEN ANDEREN IN EEN GELIJKE SITUATIE?
Peter: “Ik heb een onwijs goede tijd gehad tijdens de cursus. Ik heb echt geleerd dat God een liefhebbende Vader is, die altijd voor mij klaarstaat. God is teruggekomen als stabiele factor in mijn leven. God houdt niet van mij om wat ik doe of om mijn prestaties, maar Hij zegt: ‘Kom zoals je bent.’ Ook het EH-Basisjaar is indirect heel goed voor mij geweest. De relatie tussen Tim en mij is enorm veranderd toen Tim het jaar voor de start van het EH-Basisjaar bij mij kwam wonen en tot geloof kwam.” Tim: “Uiteindelijk is door de diepgang die kwam kijken bij mijn bekering onze band hechter geworden en nog vertrouwder, dus ik denk dat mijn vader mijn ontwikkeling heel goed heeft gezien toen ik daarna naar de EH ging, doordat ik alles deelde wat ik meemaakte.” Peter: “Onze relatie is echt uniek: zo open, zo hecht, we toetsen elkaar ook. Dat wens ik en hoop ik ook voor anderen. Als je dan je zoon of dochter van de EH ziet komen en het gesprek met hen aangaat, dan wil jij ook mee, dan word jij ook geraakt. Investeren in je kinderen is enorm belangrijk. Tims enthousiasme stak mij aan. En daar ben ik heel dankbaar voor.”

WhatsappInstagramNieuwsbrief