Skip navigation Menu

Gecommitteerde Koert van Bekkum

“Volgens een oud Mesopotamisch gezegde ging het er bij het leren van spijkerschrift om dat een leraar uiteindelijk ‘schreef op het tablet van het hart’ van de leerling. Het voorbij kennis en vaardigheid een persoonlijke houding aanleren waarmee je het leven tegemoet kunt treden. Ook vandaag de dag geldt vorming van de persoon nog altijd als het hoogste wat in onderwijs kunt bereiken. Het bijzondere aan de Evangelische Hogeschool is dat persoonlijke vorming in het licht van het Evangelie er zelfs het hoofddoel is.

“Als gecommitteerde was ik telkens onder de indruk.”

Elk jaar ervaren jongeren hoe christelijke bezinning, het opdoen van kennis en met elkaar leren omgaan manieren zijn om zichzelf te leren kennen en te groeien in vertrouwen en geloof. Als gecommitteerde bij eindgesprekken was ik telkens weer onder de indruk, niet alleen van de kundige, zorgzame begeleiding door de staf, maar ook van het zelfbewustzijn en de vrijmoedigheid van studenten.”

WhatsappInstagramNieuwsbrief