Skip navigation Menu

Gecommitteerde Hans Bakker

“Altijd weer een feest om als gecommitteerde op te treden op de EH in de vroege zomer aan het eind van een cursusjaar. Graag zoom ik in op de waarde van de persoonsvorming van de lerende en zich ontwikkelende student. Afgelopen jaar schreef een student dat ze een rapiarium aangelegd had om mee te nemen in haar leven. Een rapiarium bestaat uit op schrift gezette aantekeningen, spreuken en citaten. De term is veel gebruikt tegen de achtergrond van de spiritualiteit van de Moderne Devotie. Kenmerkend voor deze beweging is de tijd voor bidden, lezen en mediteren. En ja, de EH is in die zin ook een MD-instituut, liever institutie.

“De EH maakt het verschil in het leven van jongeren”

Kenmerkend voor een institutie is dat het ‘een samenhangend geheel van sociale handelingen voortbrengt, zodat het menselijk gedrag een duurzaam handelingspatroon krijgt’. In de uitleg op internet wordt het woord ‘inprenten’ gebruikt, en dat is wat er staat in Psalm 78: ‘Aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heere vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij heeft gedaan” (en doet; Psalm 78:4). Een citaat uit een document van een student van afgelopen jaar: “Door alle dingen heen die je hoort en leest dit jaar, kom je tot veel nieuwe inzichten die ik anders waarschijnlijk niet zo snel had gekregen”. En Els geeft mee, zo las ik: “Als je jezelf geen (geestelijke) voeding geeft, groei je niet!” De EH maakt het verschil in het leven van jongeren, dat is voor mij evident!”

WhatsappInstagramNieuwsbrief