Skip navigation Menu

Els van Dijk over echte verbinding

Els van Dijk is voorstander van betekenisvolle verbinding: niet een ‘hallo’ in het voorbijgaan of een whatsappje even tussendoor, maar het er zijn voor een ander. Nog meer dan anders is ze gemotiveerd het ánders te doen.
Ze daagt je uit mee te doen en een commitment aan te gaan om van toegevoegde waarde te zijn voor anderen. Meer weten? Lees het statement van Els van Dijk. En ja, dat mag ook digitaal.

Els van Dijk over echte verbinding

“Het treft mij dat steeds meer tieners één van hun vakanties gebruiken voor iets heel anders dan zich onbekommerd te ontspannen of lekker te chillen met vrienden. De resultaten van een wereldwijd onderzoek van de American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery wijzen uit dat zij dergelijke periodes gebruiken om zich cosmetisch een handje te laten helpen. Soms omdat ze meer op hun favoriete ster willen lijken of omdat ze bijvoorbeeld een nieuw schooljaar als herboren willen beginnen. Dat jongeren nadrukkelijk bezig zijn met hun identiteit heeft niet alleen met hun leeftijd te maken, maar ook en veel meer met de context waarin zij opgroeien: een vloeibare samenleving die gekenmerkt wordt door vluchtige en tijdelijke verbindingen waarin niet het verlangen om voor anderen van betekenis te zijn voorop staat, maar het vormgeven van het eigen goede leven. Identiteit is dan geen gave meer, maar een opgave: een doe-het-zelf-identiteit als vrije keuze vanuit een onveilige, moordende concurrentiepositie.

Het motiveert mij extra om het ánders te willen doen. Tegenover alle vrijblijvendheid met collega’s en studenten samen een commitment aangaan. Alle rust en tijd nemen om elkaar en God beter te leren kennen. Om dan niet het individu, maar de gemeenschap als uitganspunt te nemen, waarin het individu dankzij die gemeenschap floreert en tot groei en bloei komt. In de veilige omarming van de gemeenschap ontdekken welke identiteit ons in Christus gegéven is. Pas als je je veilig weet, durf je jezelf te zijn.
Het is echt waar: de verbondenheid groeit gestaag als ieder op een goede manier vrijuit zichzelf blijft. Dat houdt in dat je de originele mens durft te zijn die God in gedachten had toen Hij je schiep en dat je met die gaven de ander dient en van betekenis wilt zijn op deze wereld. Wat zou het prachtig zijn als meer mensen in onze keiharde, concurrerende samenleving afstand willen nemen van hun ‘dikke ik’ en dus niet langer hun eigen gevoel als maatgevend beschouwen, maar dat het uitgangspunt van hun bestaan het verlangen is om van toegevoegde waarde te zijn voor wie dan ook.”

#givingtuesday #30november2021 #onderwijsmiddelen #eh

WhatsappInstagramNieuwsbrief