Skip navigation Menu

EH-Traject 2016 start met 100 studenten

Het EH-Traject 2016 is dinsdag 2 februari van start is gegaan met 100 studenten. De vijf maanden durende opleiding is bedoeld voor jongeren die voortijdig zijn gestopt met hun studie, of die na een periode van reizen of werken behoefte hebben aan bezinning op de toekomst. Het EH-Traject wordt dit jaar voor de elfde keer aangeboden en kent net als het EH-Basisjaar een stijging van het aantal studenten.

Op donderdag 11 februari vindt de officiële opening van het EH-Traject plaats in kerkelijk centrum De Brug te Amersfoort. De openingstoespraak heeft als titel `Sta op en schitter!’ meegekregen. “Ik merk om mij heen dat die twee zaken geen vanzelfsprekende basishouding is van mensen. Ook niet van christenen en zeker niet van jongeren. Wat maakt dat we dat niet durven, terwijl God ons roept om op te staan en te schitteren, omdat Zijn heerlijkheid over jouw leven schijnt?” licht EH-directeur Els van Dijk toe.
In het EH-Traject staan o.a. persoonlijke ontwikkeling, geloofstoerusting, oriëntatie op cultuur en maatschappij en studiekeuze centraal. Tijdens het Traject biedt de EH studenten een fundament van waaruit ze zich kunnen richten op hun toekomst in studie, beroep, kerk en maatschappij.

Schepping en evolutie
Op 11 maart organiseert de EH een symposium rondom Schepping en evolutie. De bijeenkomst geldt ook als opmaat voor het thema Geloof en wetenschap dat in het curriculum (van het EH-Basisjaar) aan de orde komt. Van Dijk: “Naast de 160 Basisjaarstudenten en hebben daar zich inmiddels al meer dan 200 bezoekers voor opgegeven en we zien uit naar een constructieve bijeenkomst. Christenen hebben uiteenlopende standpunten over dit onderwerp en het is daarom belangrijk dat er een waardig en respectvol debat gevoerd wordt. Misschien wel vanuit het verlangen van elkaar te leren in plaats van elkaar te veroordelen.”

Jubileum
Het komend cursusjaar viert de EH haar 40-jarig bestaan. “Veertig jaren waarin God zegenend aan het werk is geweest in het leven van duizenden jonge mensen. We zijn onze God dankbaar voor alle studenten die Hij aan ons heeft toevertrouwd. Ook voor het 40e Basisjaar zien wij uit naar de jongeren die we mogen toerusten om te schitteren in Zijn licht,” aldus de EH-directeur.

WhatsappInstagramNieuwsbrief