Skip navigation Menu

EH start detox-experiment mediagebruik

Ca. 25 studenten van het Basisjaar gaan 7 dagen, 24 uur per dag volledig offline. 

Met dit zogenaamde detox-experiment willen zij kijken welk effect dat op hen heeft.

Met name de opkomst van de smartphone heeft een grote invloed gehad op hoe jongeren om gaan met media. Uit het onderzoek ‘Monitor Jeugd en Media 2015’ van stichting Kennisnet in samenwerking met Mediawijzer.net blijkt dat 92% procent van de jongeren tussen 13-18 een mobieltje heeft. In 99% van de gevallen is dit een smartphone.

Impact

Met dit detox-experiment willen we jongeren bewust maken van de impact van het online zijn in hun leven”, licht directeur Els van Dijk toe. “Studenten geven zelf ook aan dat zij in een patroon beland zijn waarin zij zichzelf onvoldoende rust geven en/of die ten koste gaat van hun creativiteit. Studenten ervaren het experiment als een zware maar ook mooie opgave. Het leven is geworden tot een afwisseling van telefoon en laptop en zij zijn benieuwd wat er gebeurt als dat allemaal wegvalt. ‘Kan het ook zijn dat wegvallen van media effect heeft op mijn ADHD’, vraagt één van de studenten zich bijvoorbeeld af.

Dagboek

Het project duurt van 18 januari tot en met vrijdag 26 januari en de studenten doen vrijwillig mee. Gedurende deze periode houden ze een dagboek bij waarin ze minstens drie keer per dag hun belevenissen en ervaringen vastleggen. Vanuit de EH worden studenten begeleid om het experiment vol te houden. In een later stadium zullen de verworvenheden van het experiment gedeeld worden met de overige Basisjaarstudenten.

Basisjaar

Het EH-Basisjaar is een eenjarig tussenjaar ter voorbereiding op een vervolgopleiding. Het onderwijs is een mix van persoonlijkheidsontwikkeling, geloofstoerusting, oriëntatie op cultuur en maatschappij, intellectuele vorming, studievaardigheden en studie- en beroepskeuze. Naast het Basisjaar biedt de EH ook het EH-Traject aan: een opleiding van vijf maanden voor jongeren die voortijdig stoppen met hun studie of die om andere reden behoefte hebben aan een heroriëntatie op hun toekomst. Het EH-Traject 2018 start op dinsdag 30 januari.

WhatsappInstagramNieuwsbrief