Skip navigation Menu

EH blijft Evangelische Hogeschool

Op dinsdag 4 oktober jl. is er in de Tweede Kamer gestemd over het wetsvoorstel om namen en graden in het hoger en universitair onderwijs beter te beschermen.Dankzij een amendement van kamerleden Eppo Bruins (ChristenUnie) en Michel Rog (CDA) mogen zowel de Evangelische Hogeschool als de Vrije Hogeschool (VH) hun naam behouden.

In de nieuwe wet wordt vastgelegd dat alleen instellingen met een erkenning van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, de naam hogeschool of universiteit mogen voeren. De wet moet voorkomen dat instellingen zich zo noemen, terwijl ze geen erkende opleidingen en diploma’s bieden. De Kleuteruniversiteit en de Volksuniversiteit vormden daarop een uitzondering, omdat er volgens minister Bussemaker ‘geen twijfel over mogelijk is dat dit geen echte universiteiten zijn’. Ze beloven geen erkend diploma, bieden gratis of heel goedkoop onderwijs aan en stellen geen toelatingseisen.

Meerderheid
Eppo Bruins vond ook dat de EH een uitzondering zou moeten zijn: “De Evangelische Hogeschool is al 40 jaar een begrip in christelijk Nederland, biedt onderwijs aan op hbo-niveau en is volledig open over wat ze wel en niet aanbiedt. Met het afnemen van de naam van de EH, verdwijnt een stukje van haar identiteit.”
Bij de stemming op 4 oktober bleek een meerderheid (84 stemmen) voor het amendement van Bruins en Rog.

Dankbaar
De EH is bijzonder dankbaar dat zij haar naam mag behouden. Het is een bekend ‘merk’ in christelijk Nederland. Naamsverandering had de hogeschool bovendien de nodige kosten opgeleverd, terwijl nu de giften gebruikt kunnen worden waar zij primair voor bedoeld zijn: bijzonder onderwijs aan de studenten die een van de opleidingen volgen.

WhatsappInstagramNieuwsbrief