Skip navigation Menu

Directeur Els van Dijk neemt deze zomer afscheid van de Evangelische Hogeschool

“Het is nog steeds een vreugde om de EH te mogen dienen.”
 
Na 22 jaar neemt directeur Els van Dijk dankbaar afscheid van de EH. Sinds 2001 staat Els aan het roer van de EH. In de jaren daarvoor was ze ook al intensief betrokken bij de EH. Onder haar bevlogen leiding is de EH doorontwikkeld met nieuwe opleidingen als het EH-Traject, de cursus Persoonlijke ontwikkeling voor volwassenen en de M-Route. Op deze manier kan de EH nog veel meer mensen bereiken en toerusten en hen helpen ontdekken dat de de christelijke identiteit bepalend is voor alle aspecten van hun bestaan.
Els is van grote betekenis voor vele jongeren, de EH-achterban en vele christenen in Nederland. Met haar inspirerende teksten, luisterend oor, lezingen en overdenkingen weet ze de boodschap van God actueel en toepasbaar te maken.

Foto: Huibert van Rossum


Els van Dijk bereikt deze zomer haar pensioengerechtigde leeftijd. Het moment om haar stokje over te dragen aan een nieuwe directeur. “Ik bereik een bepaalde leeftijd, maar het vuur, de bezieling, de drive voor het werk en de missie van de EH wordt er bepaald niet minder op. Eerder het tegenovergestelde. Het belang van onze opleidingen zie ik in de context van de tijd waarin wij leven alleen maar toenemen. Ik geniet nog van elk college dat ik mag geven, van de contacten en gesprekken met studenten, van de verbondenheid met collega’s en van alle relaties die ik in mijn netwerk rond de EH mag hebben. Zelfs de ideeën voor de EH zijn nog niet opgedroogd. Dus nee, er is absoluut geen sprake van dat ik uitzie naar mijn pensioen; het is nog steeds een vreugde om de EH en allen die daarbij betrokken zijn te mogen dienen.” Aldus Els van Dijk.
 
Uiteraard laat de EH Els van Dijk niet zomaar gaan en zal er een mooi afscheid worden georganiseerd. Over de exacte invulling daarvan zal later meer bekend worden gemaakt. Cors Visser, voorzitter van het EH-bestuur noemt het vertrek van Els een aderlating voor de EH. “Els is een gedreven directeur en heeft een hele grote bijdrage geleverd aan de EH. Ze is het boegbeeld van de EH, het vertrek daarvan doet wat met de school.” Maar hij ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. ”Mede door het werk van Els staat er een geweldig team collega’s dat vol passie werkt aan de missie en een gezonde organisatie.”
 
Els van Dijk zal rond de start van het nieuwe cursusjaar afscheid nemen. Binnenkort start de wervingsprocedure voor een nieuwe directeur.
 
De EH is een unieke hogeschool waar jongeren al 45 jaar worden toegerust voor het leven. Op de EH leren jongeren om steviger in het leven te staan, ze leren wie ze zijn en ze leren ontdekken wat echt belangrijk is in het leven. Tijdens een opleiding op de EH worden studenten geholpen met het ontdekken dat Gods liefde de beste basis is voor het leven en dat Zijn liefde alle aspecten van het dagelijks leven doortrekt.

WhatsappInstagramNieuwsbrief