Skip navigation Menu

De kracht van kwetsbaarheid

De EH, een gemeenschap waar kwetsbaar zijn mag

Al zeven jaar maak ik deel uit van de EH-gemeenschap, als tutor, docent en ‘reisgenoot’, waarbij geen dag lijkt op de andere. Er gebeurt zoveel terwijl we optrekken met elkaar.
In dit reisgezelschap zijn naast mij collega’s die bevlogen, toegewijd, en geïnspireerd begeleiding geven en die niets liever willen dan dat de studenten groeien en iets gaan proeven van Gods bestemming  voor hun leven.
We maken studenten mee in alle soorten en maten: getalenteerd, boeiend en vol van verwachting en ook geremd, angstig en onzeker. Eigenlijk een weergave van de gemeente van Christus waar ook allerlei soorten mensen bij elkaar gebracht worden. Jezus zocht mensen niet uit vanwege hun intelligentie, status of image, maar vanwege wat er in hun hart leefde.

Onze echte identiteit
Jonge mensen zijn opgegroeid in een wereld waarin identiteit bepaald wordt door de boodschap: we zijn wat we doen, we zijn wat anderen over ons zeggenen en we zijn wat we hebben. Henri Nouwen stelt in zijn boek ‘Hier en nu’ dat Jezus is gekomen om te verkondigen dat een identiteit die gebaseerd is op succes, populariteit en macht een valse identiteit is, een illusie. De reis waar God ons in leidt is de reis van het hoofd naar het hart: het groeiende besef dat onze  identiteit ten diepste gebaseerd is op het feit dat we Zijn geliefde kind zijn.

Weerbaarheid
We willen studenten begeleiden in het weerbaar zijn in hun toekomstige leven en hen helpen te bouwen op een stevig fundament voor hun identiteit. Jezus wijst ons op onze verantwoordelijkheid om ons levenshuis op een goede basis te bouwen (Mat. 7: 24-27). Daarom staan we veel stil bij welke overtuigingen de basis van ons leven bepalen. Bouwen we op wat Christus zegt of op andere overtuigingen? Hij waarschuwt ons dat er crisissen zullen komen; stormen die tegen het levenshuis aan beuken. En het is geweldig dat Hij een solide en blijvend fundament biedt voor een identiteit die alle stormen kan doorstaan: Zijn kracht in een kwetsbaar bestaan.

Kracht in zwakheid
Toen ik het werk van Brene Brown ontdekte, was dit een feest van herkenning. In een van de meest populaire TEDtalks ooit legt zij uit dat kwetsbaarheid niet iets is voor watjes, maar dat dit moed vraagt en noodzakelijk is voor het vormen van echte, betekenisvolle relaties. In haar boek ‘De kracht van kwetsbaarheid’ schrijft ze: “iedereen blijkt te worstelen met kwetsbaarheid en wapent zich tegen onzekerheid, risico’s en emotionele blootstelling” (p.118). En “We willen allemaal graag kwetsbaarheid zien bij de ander, maar niet bij onszelf” (p.115).

Angst en schaamte zijn het tegenovergestelde van moed, creativiteit en vruchtbaarheid.
Kwetsbaar durven zijn heeft te maken met groei in volwassenheid.
Maar daarvoor moet je durven kijken naar je diepere gevoelens die over het algemeen niet gezien mogen worden. Wanneer we onze imperfectie onder ogen durven zien en het gevoel niet goed genoeg te zijn onderzoeken, ontdekken we de waarheid: dat we niet perfect hoeven te zijn om geliefd te zijn.

Hetzelfde principe benoemt Paulus in zijn brief aan de Korintiërs (2 Kor. 12:9) waarin hij uitlegt dat God Zijn kracht zichtbaar maakt in onze zwakheid.  Een sterke persoonlijke identiteit rust op Jezus Christus zelf: dat is ons echte ik. Dit zal ook blijven staan wanneer er tegenspoed is; dit zal anderen overtuigen van het feit dat we betrouwbaar zijn. Iemand uit een stuk.

God nodigt ons allemaal, ook de studenten van de EH, uit om bij Hem het ‘oude kleed’ van schaamte af te leggen en Zijn kleed van genade, vergeving en vernieuwing aan te doen.

Kwetsbaarheid en moed

Dit vraagt reuze-moed: het over de ‘fijn-grens’ heen stappen om jezelf te laten zien zoals je echt bent. Vanuit moed zijn compassie en verbondenheid pas echt mogelijk.

In een tijd waarin beeldschermen en lockdowns studenten steeds meer vervreemden van elkaar, ervaren ze op de EH verbondenheid doordat ze kwetsbaar mogen zijn.
Keer op keer heb ik mogen meemaken dat in de context van liefdevolle en veilige relaties Gods liefde en genade de studenten overtuigt van hun waarde in Gods ogen en dat ze betekenis hebben voor Hem en voor elkaar!
Vanuit de zekerheid van Gods liefde, nabijheid en kracht kunnen we moedig zijn – we hebben dan een basis om op te staan.

Zo trek ik graag met dit reisgezelschap op in het verlangen nog veel meer van Gods Koninkrijk door te zien breken. Het leven met God in deze wereld maakt geen ‘watjes’ van ons, maar kwetsbare mensen die weten waar hun echte kracht ligt!

WhatsappInstagramNieuwsbrief