Skip navigation Menu

Biografie Paulien Zeeman

Ik ben opgeleid tot ergotherapeute en heb dat een paar jaar gedaan. Daarna heb ik een Bijbelschool gevolgd in Zwitserland, waarna ik een jaar gewerkt heb in Thailand in een vluchtelingenkamp onder Cambodjaanse vluchtelingen die de Holocaust van Pol Pot overleefd hadden.

In Zuidoost-Azië ontdekte ik hoe weinig mensen het evangelie gehoord hadden en werd ik geraakt door het onrecht daarvan: wij kunnen dit op zondag twee keer per dag horen, terwijl daar mensen in geestelijke duisternis leven en de naam van Jezus niet eens aan kunnen roepen. Romeinen 10:14 sprak mij aan: “En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben?”
Om die reden heb ik 6 jaar lang in Hong Kong gewoond en door Azië gereisd met teams van jonge mensen van Jeugd met een Opdracht en het Evangelie aan honderdduizenden mensen kunnen brengen en velen tot geloof in de Here Jezus zien komen.
Daarna riep God mij terug naar Europa om deel uit te maken van de vernieuwing van de kerken; dit mocht ik op vele manieren meemaken – als TV presentatrice bij de EO, als teamlid van het leidersteam van een Vineyard gemeente, als spreker in het land bij vrouwen- en studentengroepen en bij New Wine.
Op latere leeftijd heb ik nog een master behaald in Christelijke Filosofie aan de VU- Amsterdam (Christian Studies of Science & Society) waarna ik les gegeven heb in de ethiek op de CHE.

De EH spreekt mij aan omdat jonge mensen geholpen worden hun weg te vinden in het geloof, in hun persoonlijke groei, in de best lastige fase die de leeftijd van 18-19 jaar is. Het feit dat hier ook aan groepsvorming en andere aspecten van hun ontwikkeling gewerkt wordt, is bijzonder.
Ik ervaar dat ik hier op mijn plek ben met de passie die ik heb voor jongeren met levens- en geloofsvragen en dat mijn ervaring en wat ik persoonlijk heb mogen leren van God, van waarde mag zijn voor hen.

Ik ben nu voor het achtste jaar tutor en docent. Ik geef les in ethiek en onderwerpen als roeping, kracht in zwakheid, perfectionisme en man/vrouw relaties.
Ik vind het bijzonder dat de studenten hier zoveel persoonlijke aandacht en begeleiding krijgen; als tutor ben je nauw betrokken op iedere student. Ook is het groepsproces- en de vorming heel waardevol en is de EH een plek waar studenten herstel, bevestiging en groei ervaren. Studenten betekenen ook heel veel voor elkaar.
Ik zie in de loop van het jaar dat Gods liefde en aanwezigheid een realiteit wordt in hun leven en dat er veel in beweging komt in hun leven met God.

WhatsappInstagramNieuwsbrief