Skip navigation Menu

Biografie Anne van Olst

Als directeur geef ik leiding aan de Evangelische Hogeschool. Ik geniet er erg van om samen met het hele team het onderwijs aan de EH vorm te geven. Ook vind ik het prachtig om studenten te begeleiden en colleges te geven. 

Ik hou van de openheid van de studenten, de wil om verder te komen, hun verlangen God te kennen en Jezus te volgen

Anne van Olst

Voordat ik naar de EH kwam was ik gemeentepredikant in Antwerpen, en daarvoor in Utrecht. Ik genoot er erg van om preken voor te bereiden, en te houden, mensen te bezoeken, mee te leven in hoogte- en dieptepunten van hun leven. Toen de EH op mijn pad kwam, is er veel veranderd. Ik heb geen eigen gemeente meer, maar ben nog wel predikant en ga ook nog wel voor in kerkdiensten. Het verlangen om Gods woorden door te geven, is gebleven en krijgt zeker ook vorm aan de EH. De uitdaging om jonge mensen te vormen in een cruciale fase van hun leven, heeft me echt te pakken gekregen.

Samen met het team blijven we trouw aan onze missie om jonge mensen te vormen, zodat ze heel bewust en met vertrouwen op God als christen leven in deze wereld. Het is prachtig om studenten te zien groeien in hun persoonlijk leven en hun leven met God.  

Voordat ik predikant werd, was ik in het onderwijs werkzaam. Ik gaf godsdienst op een middelbare school. Als predikant geef je ook veel onderwijs, maar ik heb het ook wel eens gemist om echt voor de klas te staan. Nu sta ik soms voor een volle collegezaal en dat voelt soms echt als thuiskomen. Het is fantastisch om onderwijs te geven en met studenten in gesprek te gaan over wat er werkelijk toe doet in het leven. Daar kun je veel woorden aan geven, maar het kan ook kort: Jezus Christus is onze hoop, onze Redder, ons leven.  

Ik ben getrouwd en wij hebben samen vijf kinderen. De oudste studeert en de jongste gaat nog niet naar school. We hebben dus heel wat leeftijdsverschil in ons gezin. Het was wel even wennen om na zeven jaar Antwerpen in Harderwijk onze draai te vinden, maar het gaat goed en we genieten er ook wel weer van om terug in Nederland te zijn. Ik reis graag met de trein op en neer naar Amersfoort en de EH ligt op loopafstand van het station.  

We hebben meer dan ooit een stevige basis nodig in ons leven. De EH is de beste basis voor je leven omdat je hier leert op God te bouwen, je leven te verankeren in Gods Woord en bewust bent van de roeping die God je geeft om als christen in deze wereld te leven. Daarvoor wil ik studenten toerusten. 

Anne van Olst
(C) Judith Leroy Fotografie

Contact met Anne van Olst? Stuur een mail naar info@eh.nl of bel naar 033 460 4000. Vragen voor pers en media? Stuur een mail naar communicatie@eh.nl.

WhatsappInstagramNieuwsbrief