Skip navigation Menu

45 jaar EH!

De Evangelische Hogeschool is al 45 jaar de beste basis voor je leven. We zijn dankbaar dat we al 45 jaar binnen het bereik van onze God dit werk mogen doen en daarom vieren we dit jubileum.

Maandag 14 februari vierden de EH-studenten en medewerkers dit jubileum met een toespraak van medeoprichter Willem Ouweneel en een feestelijke taart. Willem Ouweneel vertelde over de ontstaansgeschiedenis van de EH en de wens die de oprichters hadden om jongeren toe te rusten voor hun leven op de universiteit. “De EH van vandaag is niet dezelfde van 45 jaar geleden, dus eigenlijk kun je dat niet vieren. Maar je viert ook dat je 50 jaar getrouwd bent, terwijl je ook niet dezelfde bent als op je huwelijksdag. In feite is de EH toch dezelfde EH.”, aldus Ouweneel.

Directeur Els van Dijk tijdens de viering: “De EH mag al 45 jaar Gods werkplaats zijn, waar Hij op een speciale manier bouwt aan de levens van (jonge) mensen. Daar ben ik diep van onder de indruk. Op de EH mogen we zien, zingen, leven, lachen en soms huilen, maar ons in elk geval verwonderen over al het goede dat God geeft. Hij is de beste basis voor ons leven.”

Op de EH leer je dat je niet ingevuld hoeft te worden door de wensen, oordelen en verwachtingen van anderen en deze wereld. Je leert juist vertrouwd te raken met Gods gedachten over je leven en  je leven krijgt een nieuw perspectief over hoe jij als christen je weg kunt vinden in studie, maatschappij, werk en kerk. Ouweneel: “Ik hoop dat de EH nog lang mag blijven functioneren. Zeker als Nederland verder seculariseert. Ik hoop dat jongeren niet alleen leren waarom ze christen zijn, maar ook hoe je christen bent in alle tijden van je leven.”

Al duizenden studenten hebben een tussenjaar op de EH gevolgd. Zij hebben hoop in hun bestaan gekregen om vervolgens ook zelf als hoopbrengers deze wereld in te gaan. Hoe mooi is dat! Wie behoefte heeft aan een nieuwe start, dagen we uit een opleiding aan de EH te volgen. Ouweneel: “Kijk uit! De EH kan van alles met je doen.”

De EH is opgericht in 1977. Inmiddels hebben al meer dan 6000 jongeren een tussenjaar aan de EH gevolgd. De EH viert de komende maanden het jubileum met een dubbeldik EH-Magazine en een jubileumboek waarin enkele bekende oud-studenten verhalen van hoop delen. In september 2022 start het 46e Basisjaar aan de EH te Amersfoort.

WhatsappInstagramNieuwsbrief