Skip navigation Menu

3e Advent – Zelfs engelen waken

Morgen is het derde Advent. Els van Dijk neemt je de komende weken mee in een korte overdenking, om daar bij stil te staan. Vandaag deel 3.

Er staan van die zinnetjes in de Bijbel die je niet meteen begrijpt. Dit is zo’n zinnetje: ‘Het kwaad zal je niet treffen.’ Dat kan je toch niet letterlijk nemen? We zien toch heel veel kwaad om ons heen en misschien ook wel in onszelf? We maken toch allemaal erge dingen mee? Jouw leven staat toch ook weleens op z’n kop?

De grote fout de we in ons denken kunnen maken, is dat God er niet is als het leven pijn doet. Maar dat is niet waar. God zegt juist dat Hij vooral als het moeilijk is, bij ons is. Hij zegt nergens dat moeiten ons bespaard zullen blijven.

Daarom vind ik psalm 91 zo’n prachtige psalm. Daarin zegt God dat Hij je toevertrouwt aan Zijn engelen, die over je waken, waar je ook gaat. Ben jij je daar eigenlijk wel van bewust? God waakt niet alleen zelf, je mag schuilen bij de Allerhoogste en veilig zijn onder Zijn vleugels, maar er komt nog iets bij! Gods zorg krijgt nog iets extra’s in de vorm van actieve aanwezigheid van engelen die over je waken en die je op handen dragen!

Hoe bijzonder is dát!

Jezus is gekomen om ons hart hiervoor te openen. Zodat we meer waarde hechten aan genade, liefde en heiligheid, dan aan aardse zaken. Het gaat erom in je moeiten steeds meer op Jezus te gaan lijken. Hij wordt niet voor niets ook de Vredevorst genoemd. Als je leven op zijn kop staat en je misschien wel verzucht of het ooit nog goed komt met je, wil Hij niets liever dan je hart openen voor Hem en je vrede geven met God, dwars door de ingewikkeldheid van het leven heen.

Als je Mijn Naam kent, zegt God, zal ik je in een veilige vesting zetten. Je zal Mij aanroepen en Ik zal je verhoren. In je benauwdheid zal ik bij je zijn. Ik zal je eruit helpen en je verheerlijken.

WhatsappInstagramNieuwsbrief