Skip navigation Menu

1e Advent – korte overdenking

Morgen is het eerste Advent. Els van Dijk neemt je de komende weken mee in een korte overdenking, om daar bij stil te staan. Vandaag deel 1.

We hebben het er vaak over dat we moeten waken en bidden in deze onrustige tijden. Dat is ook zo. Daar haal ik helemaal niets vanaf. Maar besef je ook dat God waakt? In Jeremia 1: 12 staat het er zo: God waakt over Zijn Woord om dat te doen. Ik vind dat zo prachtig! God waakt er Zelf over dat Zijn Woorden ook echt gerealiseerd zullen worden. Wat daar de kern van is? Dat lees ik in vers 19 van hetzelfde hoofdstuk: ‘Ik ben met u om u te redden.’ Dáárvoor is Jezus gekomen. Om ons te redden van wat dwars ligt, van wat onoverkomelijk lijkt, van hopeloosheid, van de duistere plekken in ons bestaan en nog zoveel meer.

God waakt. Als wij het niet meer zien zitten en zelfs als wij slapen (misschien wel oververmoeid door de ingewikkeldheid van ons leven). Misschien juist dan.

Het waken van God houdt ook in dat Hij ons bewaart. Psalm 17 bidt dat zo: ‘Bewaar mij als Uw oogappel, verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels.’ Wat mooi! Wat geweldig dat God zó kijkt naar jou en mij.

Veilige adventsweek gewenst!

WhatsappInstagramNieuwsbrief