Skip navigation Menu

Steun de EH

De EH is ongesubsidieerd en volledig afhankelijk van giften. Wilt u investeren in de volgende generatie? Steun de EH. Uw betrokkenheid heeft blijvende impact op jongeren!

Hoe kunt u helpen?

  • Met gebed. Bid voor de EH en de studenten.
  • Blijf betrokken bij de EH. Geef uw contactgegevens door en ontvang onze nieuwsbrief.
  • Met een gift. U kunt ons eenmalig, maandelijks of jaarlijks steunen met een gift. Dit kunt u geven via de website of overmaken naar bankrekeningnummer NL40ABNA0448361000 t.n.v. Evangelische Hogeschool.
  • Met een periodieke giftovereenkomst. Dit is een fiscale regeling voor vijf jaar, waardoor het gehele bedrag dat u schenkt (zonder drempel) aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.
  • Legaten en nalatenschappen. U kunt met uw legaat of nalatenschap investeren in de geestelijke vorming van jongeren.
  • Collectes. Kerken kunnen de EH steunen door hun collectegeld aan ons te besteden.
  • Steun de studenten. Steun onze studenten met hun sponsoractie, bijvoorbeeld met de IMPACT-day.

Alvast bedankt voor uw steun!

WhatsappInstagramNieuwsbrief