Skip navigation Menu

Els van Dijk

Mijn onderwijsloopbaan begon augustus 1977 op een basisschool in Veenendaal. En het is misschien wel die eerste klas geweest die een opmaat betekende voor de ontwikkeling van mijn pedagogiek van de aandacht en mijn verdere en voortgaande visie op onderwijs. Dat kwam o.a. door Harry. Geweldig en geweldig gevoelig ventje. Cognitief kon hij het allemaal niet bijbenen en hij leerde mij vanaf dag 1 om ook op een andere manier naar leerlingen te kijken. Het gaat niet alleen om prestaties, om opbrengstgericht werken, maar ook (en misschien vooral?) om de ontwikkeling van de hele persoon. Om vorming en om Bildung, zoals ik dat later onder woorden zou brengen. Om eraan bij te dragen jonge mensen tot hun en tot Gods bestemming te brengen. Om Zijn gedachten over hun leven te leren ontdekken.

Na een aantal jaren in het basisonderwijs wist ik mij uitgedaagd tot meer kennis, meer inhoud, meer expertise. Naast mijn fulltime baan volgde ik daarom de studie orthopedagogiek. Toen ik deze bijna had afgerond, wees iemand mij op een vacature bij de Evangelische Hogeschool.

Daar mocht ik in 1990 van start als onderwijscoördinator, mentor en docent. Voor 50% werkte ik voor het Basisjaar en voor 50% voor de opleiding journalistiek. Het was ook een vorm van pionieren. Doceren in vakken als pedagogiek, sociologie, psychologie en massacommunicatie bijvoorbeeld. En de functie van studiecoördinator uitvinden en vormgeven.

Aan het einde van het cursusjaar 1994 – 1995, waarin ik waarnemend directeur van het Basisjaar was, verhuisde ik met de opleiding journalistiek mee naar de CHE, waar deze opleiding een nieuwe fase van haar bestaan inging. Het was een boeiende en leerzame tijd.

Op de CHE werd ik lid van het managementteam van de opleidingen Journalistiek & Communicatie, lid van de opleidingscommissie, secretaris van de medezeggenschapsraad van de CHE en voorzitter van de curriculumcommissie van Journalistiek & Communicatie.

Ook gaf ik colleges aan de deeltijdopleidingen MWD en SPH.

Daarnaast bleef ik vanaf 1995 parttime docent van de EH. Aangezien dat niet langer vol te houden was naast mijn groeiende verantwoordelijkheden op de CHE, stopte ik daar zomer 2000 mee.

Het was voor mij een grote verrassing dat ik niet lang daarna geroepen werd om directeur van de EH te worden. Die functie vervul ik vanaf april 2001. Het is prachtig om vorm en inhoud aan de visie en de missie van de EH te geven door te besturen maar ook door in contact te blijven met de studenten door middel van colleges en persoonlijke gesprekken. Elke dag weer geniet ik ervan!

Nevenfuncties (onbetaald).

Mijn bewogenheid en bevlogenheid vertaalde zich ook in een aantal (landelijke) nevenfuncties waarvoor ik gevraagd ben en die ik een tijdlang mocht invullen:

Lid bestuur CGVJ (Christelijke Gereformeerde Vereniging voor Jeugdwelzijn)
Lid diaconaal deputaatschap ADMA (CGK)
Lid bestuur wetenschappelijk instituut (WI) van de RPF (opgegaan in de ChristenUnie)
Lid landelijke klachtencommissie inzake seksueel misbruik in kerkelijke gezagsrelaties (CGK)
Lid bestuur SGJ (Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn)
Lid bestuur LVGS (Landelijke Vereniging Gereformeerde Scholen)
Lid Raad van Advies Nederlands Dagblad
Lid Raad van Advies IFES
Lid Raad van Advies ForumC
Lid bestuur Inspirit Media
Lid deputaatschap homoseksualiteit (GKV)
Lid van de ledenraad van de Besturenraad
Lid Commissie Zingeving van Verus
Lid van Klankbordgroep, Driestar educatief
Columnist voor: De Wekker, Xist in Christ, De Nieuwe Koers, DRS (De Reformatorische School), en Onderweg (magazine voor GKV en NGK)

Daarnaast waren er tal van publicaties, interviews en dergelijke voor diverse media en heb ik vele lezingen voor diverse doelgroepen verzorgd in het hele land.

WhatsappInstagramNieuwsbrief
Wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker, gebruiksvriendelijker te maken en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen, onder andere door analyse van uw bezoekersgedrag. Zo kunnen we u ook buiten deze website relevante aanbiedingen doen. Wanneer u op 'Ok, sluiten' klikt of de website blijft gebruiken accepteert u onze cookies. Klik op 'Instellingen wijzigen' om uw cookie-voorkeuren aan te passen en voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website.
Annuleren