Skip navigation Menu

Over de cursus Persoonlijke ontwikkeling

De cursus Persoonlijke Ontwikkeling richt zich op geloofstoerusting en persoonlijkheidsontwikkeling en de integratie daarvan.

Concreet houdt dit in dat de cursist op het gebied van persoonlijk functioneren is gegroeid in:

  • leven vanuit een dienstbare grondhouding 
  • het besef van zijn identiteit in Christus 
  • elementaire zelfkennis en mensenkennis en in reflectie op eigen handelen en dat van anderen 
  • het verwoorden van een eigen mening 
  • maken van keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid daarvoor 
  • communicatieve en sociale vaardigheden 

En dat de cursist op het terrein van geloof is gegroeid in:

  • het gestalte geven van zijn relatie met God 
  • het integreren van de eigen geloofsovertuiging in het alledaagse handelen

Voor de cursus Persoonlijke Ontwikkeling is er geen vooropleiding vereist. Doelgroep is volwassenen vanaf ca. 25 jaar.

AanmeldenWhatsappInstagramNieuwsbrief